Tax

  • adviesverlening inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners, btw en registratierechten
  • bijstand bij de nakoming van fiscale verplichtingen, zowel voor directe- als indirecte belastingen
  • fiscale analyse en afsluiting van de jaarrekening
  • bijstand en vertegenwoordiging voor fiscale administraties
  • vermogens- en successieplanning
  • internationale fiscaliteit
  • structurering van groepen van ondernemingen