Legal support

  • advies en begeleiding bij de oprichting van vennootschappen
  • praktische toepassingen van het burgerlijk en het handelsrecht (opstellen contracten, aktes, enz.)
  • ondersteuning bij de toepassing van de vennootschapswetgeving
  • ondersteuning en adviesverlening ten behoeve van het beheersorgaan bij de toepassing van het Wetboek van Vennootschappen (opstellen verslagen, verplaatsing zetel, enz.)
  • wettelijke opdrachten (omvorming, vereffening, fusie of splitsing, enz.)