Consultancy

  • verifiëren en corrigeren van uw boekhouding
  • opmaken van uw jaarrekening en verslagen
  • management accounting
  • waardebepalingen

 

  • omvorming van vennootschappen
  • ontbinding en vereffening van vennootschappen
  • bijstand en vertegenwoordiging van de individuele vennoot in vennootschappen