Herkwalificatie van huurinkomsten voor bedrijfsleiders

Indien een natuurlijk persoon-bedrijfsleider een mandaat heeft in een vennootschap waaraan deze bijkomend een onroerend goed zal verhuren aan deze vennootschap moet rekening houden met de wettelijke grenzen die de huuropbrengst aan banden legt door middel van de huurherkwalificatie van huurinkomsten naar beroepsinkomsten/bedrijfsleidersbezoldiging.

AJ 2016: Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,23

AJ 2017: Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,31

AJ 2018: Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,39

AJ 2019: Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,47