Herkwalificatie van huurinkomsten voor bedrijfsleiders

Indien een natuurlijk persoon-bedrijfsleider een mandaat heeft in een vennootschap waaraan deze bijkomend een onroerend goed zal verhuren aan deze vennootschap moet rekening houden met de wettelijke grenzen die de huuropbrengst aan banden legt door middel van de huurherkwalificatie van huurinkomsten naar beroepsinkomsten/bedrijfsleidersbezoldiging.

AJ 2016: Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,23

AJ 2017: Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,31

AJ 2018: Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,39

AJ 2019: Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,47

Nieuwe formule berekening VAA woning vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 (conform het Koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) is de nieuwe vermenigvuldigingsfactor 2 van toepassing.

Concreet geeft dit volgende formule:

  Geïndexeerd KI x 100/60 x 2

De nieuwe formule zal in alle gevallen van toepassing zijn. In het verleden werd namelijk een onderscheid gemaakt indien een kadastraal inkomen al dan niet hoger was dan 745,00 EUR. Daar werd eindelijk in het Koninklijk Besluit komaf mee gemaakt.

Voordelen alle aard 2019

Berekening VAA gratis terbeschikkingstelling van een woning voor inkomstenjaar 2019:

  • Gemeubileerde woning: KI x 1,8230 x 100/60 x 5/3 x 2
  • Andere woning: KI x 1,8230 x 100/60 x 2

NUTS VOORZIENINGEN
Verwarming – bedrijfsleiders 1 990,00
Verwarming – anderen 900,00
   
Elektriciteit zonder verwarming – bedrijfsleiders 990,00
Elektriciteit zonder verwarming – anderen 450,00

Berekening VAA voor het privégebruik van een bedrijfswagen:

Benzine

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot – 107) /100 x 6/7

Diesel

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot – 88) /100 x 6/7

Minimum voordeel op jaarbasis: 1.340,00 EUR

Andere
PC 72,00
Internet 60,00
GSM, Tablet 36,00
Abonnement 48,00